Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

 20.07.2022

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10 2022 je:

Eva Tormová, Obecný úrad Malé Raškovce č. 57, 072 17, tel.: 056/6493190, mobil 0918 768528

Zoznam článkov:

1 2 3 >