Kontakty

Toto webové sídlo www.maleraskovce.sk spravuje Obec Malé Raškovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Malé Raškovce

Adresa:
Obecný úrad Malé Raškovce
Malé Raškovce 57
072 17 Zemplínske Kopčany

IČO: 00325473

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 239
Rozloha: 875 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1478

Všeobecné informácie: info@maleraskovce.sk
Podateľňa: podatelna@maleraskovce.sk
Starosta: starosta@maleraskovce.sk , tel.: +421 566 493 190
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@maleraskovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 566 493 190

E-mail: sekretariat@maleraskovce.sk

E-mailova adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie: obecmaleraskovce@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Malé Raškovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Malé Raškovce je zriadený na Miestnom úrade v: Vojany

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk