Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 50)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
202401 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
76/O-23 Poskytovanie audítorskych služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
700 €
2023/09/22 Služby externého manažmentu projektu v období jeho udržateľnosti Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
289 €
20221105 Zmluva o dodaní tovarov Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
Z311071CAU4 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
15 000 €
2022/09/03 Poskytovanie audítorskych služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ing. Matúš Karas
700 €
22/42/012/104 Aktivácia plnoletých členov domácností, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
22/42/010/42 Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
4/2021 Poskytovanie audítorskych služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ing. Matúš Karas
0 €
3/2021 Dodatok k zmluve o balíku služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk