Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

 28.07.2023

Obec Malé Raškovce v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle

harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej

republiky 30. 09. 2023

zverejňuje adresu na doručovanie

oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

e mailovú adresu: obecmaleraskovce@centrum.sk

doručovaciu adresu: Obec Malé Raškovce

                                     Malé Raškovce č. 57
                        072 17  Zemplínske Kopčany

Zoznam článkov:

1 2 3 >