Voľby do Európskeho parlamentu

 15.03.2024

Obec Malé Raškovce

zverejňuje adresu na doručovanie na doručovanie

oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 mailovú adresu: obecmaleraskovce@centrum.sk

doručovaciu adresu: Obec Malé Raškovce

                                     Malé Raškovce č. 57
                        072 17  Zemplínske Kopčany

O hlasovací preukaz je možné požiadať:

1. elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená. 

2. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna).


Zoznam článkov:

1 2 3 >