Kultúra

Dni Petra Tasnádyho

V dňoch 30. a 31. júla 2016 oslavujeme 185. Výročie roľníckeho povstania na Východnom Slovensku. Peter Tasnády, vodca tohto povstania bol rodákom našej dediny. Jeho pamiatku pripomína aj pamätná tabuľa na miestnom kultúrnom dome.

Folklórny festival zvaný „Dni Petra Tasnásyho“ je tradičnou prehliadkou folklórnych skupín nášho regiónu spojené s vystúpením zahraničných skupín na počesť Petra Tasnádyho.

Podujatie je určené pre obyvateľov Malých Raškoviec, okolitých dedín a pre Použskú oblasť.

Vystúpením týchto súborov chceme udržiavať a zachovať národné a národnostné zvyky a tance – budovať hlavne u mladých ľudí kladný vzťah k ľudovému umeniu a k poznaniu tradícií. V posledných rokoch  festival spájame prezentáciou starých remesiel s možnosťou si tieto remesla vyskúšať pod dohľadom skúsených remeselníkov. Tento festival sa teší veľkému  záujmu celého regiónu,  nakoľko je jediným folklórnym vystúpením v Použskej oblasti.