Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zverejnenie e-mailovej adresy

 01.02.2024


V súvislosti s prípravou volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa

uskutočnia v dňoch:

- 1. kolo voľby 23. marca 2024

- 2. kolo voľby 06. apríla 2024

obec Malé Raškovce určuje a zverejňuje e-mailovú adresu na:

-  doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

-  doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

O hlasovací preukaz môžu voliči žiadať písomne a cez e-mail najneskôr
- do 4. marca na prvé kolo volieb 
- do 14. marca na druhé kolo volieb. 
Osobne možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz v posledný pracovný 
deň pred dňom konania volieb.

 e-mail: obecmaleraskovce@centrum.sk

Jolana Žeňuchová, starostka obce


Zoznam článkov:

1 2 3 >