Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 50)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
202401 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
76/O-23 Poskytovanie audítorskych služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
700 €
2023/09/22 Služby externého manažmentu projektu v období jeho udržateľnosti Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
289 €
20221105 Zmluva o dodaní tovarov Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
Z311071CAU4 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
15 000 €
2022/09/03 Poskytovanie audítorskych služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ing. Matúš Karas
700 €
22/42/012/104 Aktivácia plnoletých členov domácností, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
22/42/010/42 Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
4/2021 Poskytovanie audítorskych služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ing. Matúš Karas
0 €
3/2021 Dodatok k zmluve o balíku služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
0 €
2/2021 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladani s odpadmi z Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
1/2021 Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
5/2020 Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: VSD
0 €
6/2020 Výpožička koncového zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
4/2020 Poskytovanie audítorskych služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ing. Marta Podolcová
700 €
20/42/012/97 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri plnení menších obecných služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: di:sig
0 €
133 Spolupráca v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby Odb.:
Dod.:
0 €
1/2020 Rekonštrukcia chodníkov v obci Malé Raškovce Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: SCORP TRADE s.r.o.
19 864.42 €
3/2019 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
771604/023/20191 Dar Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: TASR Bratislava
500 €
Generované portálom Uradne.sk