Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri plnení menších obecných služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: di:sig
0.00 €
Rekonštrukcia chodníkov v obci Malé Raškovce Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: SCORP TRADE s.r.o.
19864.42 €
Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Dar Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: TASR Bratislava
500.00 €
Zmena oprávnených výdavkov Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
54548.53 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ing. Marta Podolcová
600.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
70548.25 €
Zaplatenie záväzkovej provízie z nečerpaného objemu úveru Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.60 €
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ingreal DOMUS
600.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
70548.25 €
Rekonštrukcia MK-príst.cesta k areálu SLAVSTROJ Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
14472.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
0.00 €
poskytovanie stravy Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Obec Slavkovce
0.00 €
Vykonanie štatutárneho auditu individuálneh závierky zostavenej k 31.12.2015 a 2016 Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ing. Marta Podolcová
500.00 €
Oprava strechy na dome smútku v obci Malé Raškovce Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Jákob - ép. Kft.
14850.97 €
Zhotovenie diela-rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malé Raškovce Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: STRABAG s.r.o.
65443.64 €
Financovanie výdavkov projektu "Kamerový systém obce Malé Raškovce" Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
8000.00 €
Dodávka a montáž kamerového monitorovacieho systému Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o. Ždaňa
10795.20 €
Vyhotovenie diela Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
896.00 €
Zhotovenie diela:Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Premier Consulting, spol s.r.o.
996.00 €
Dodatok:počet opatrovateliek Odb.: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Dod.: Obec Malé Raškovce
0.00 €
Spolupráca v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby Odb.: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Dod.: Obec Malé Raškovce
0.00 €
audit účtovnej uzávierky za rok 2013 Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Ing. Ján Miľovčík
500.00 €
vystúpenie folklórnej skupiny na oslavách "Dni Petra Tasnádyho" Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Folklórna skupina HATALOVČAN
120.00 €
Dodatok č.4 o aktualizácii programov: Dane 132,- Eur, Evidencia obyvateľov 78,- Eur Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.3 Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39772.00 €
Dodatok k zmluve č.3 Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
39772.00 €
Obecný rozhlas na verejnom priestranstve- autor.zákon Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Multifunkčné zariadenie Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
1.00 €
Zmena rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
20.87 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Pripojenie k sieti Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
1.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Zverjň. dát na internet.portáli Odb.: Obec Malé Raškovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00           12.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadkov 2016